Photobucket

Align CenterSesi persekolahan Malaysia pada tahun 2010 akan bermula 4 hb Januari 2010. Guru-guru PPKI sudah pastinya merindui anak-anak istimewa ini dan tidak sabar untuk bertemu mesra dengan anak-anak istimewa.

Photobucket

Sebagai mengingatkan kembali tujuan murni untuk menjalankan tugas, marilah kita merenung kembali Falsafah Pendidikan Khas dan Matlamatnya.

Falsafah Pendidikan Khas

1.Menyediakan peluang yang sama kepada pelajar-pelajar khas seperti yang diberi kepada pelajar-pelajar biasa

2.Menyelaraskan sistem pendidikan untuk memenuhi matlamat negara melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih

Matlamat Pendidikan Khas

1.Menyuburkan keupayaan intelek, emosi, sosial dan jasmani kanak-kanak luar biasa

2.Memperkembangkan kecekapan ekonomi yang asas supaya kanak-kanak khas menjadi pekerja berguna dalam masyarakat

3.Mencegah sesuatu ketidakbolehan supaya tidak menjadi suatu kecacatan

4.Mengubah sikap negatif terhadap pembelajaran dengan mengembang atau memulihkan perasaan yakin diri di kalangan kanak-kanak khas

5.Mengeratkan kanak-kanak khas dengan masyarakat biasa supaya mereka dapat diterima oleh masyarakat

Photobucket

Syarat Kemasukan Sekolah Rendah Pendidikan Khas

Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:

berumur 6+ hingga 14+ tahun
• disahkan oleh pengamal perubatan
• dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain


Semua sekolah rendah pendidikan khas mengikuti aliran akademik. Kemudahan-kemudahan yang disediakan di peringkat sekolah rendah termasuklah asrama dan makan minum percuma.

Murid yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif.